BC United
 > 
 > 

  


 

Contributie

Contributie-bedragen Junior Senior  
Inschrijfgeld € 11,50 € 16,00 eenmalige heffing
Clubcontributie € 70,00 € 85,00 per half jaar
Prestatieve toeslag (indien van toepassing) € 17,50 € 32,50 per half jaar

Gezins-korting: vanaf 3e (goedkoopste) lid 50% korting op clubcontributie

Conform de statuten van Badmintonclub United is opzegging van het lidmaatschap uitsluitend mogelijk bij de ledenadministratie Je dient op te zeggen voor 1 juni of voor 1 december. Na deze datum ben je verplicht de contributie van het volledige halfjaar hieropvolgend geheel te voldoen.

Al onze leden worden aangemeld bij de Nederlandse Badmintonbond. Zij zijn daardoor onderworpen aan de statuten en reglementen die door de Nederlandse Badmintonbond zijn opgesteld.